ESP

Boques d'incendis o BIES


Les boques d'incendis equipades o anomenades BIES són uns dels elements més habituals en tot tipus de llocs, com hospitals, hotels, col·legis etc.. També en aparcaments, naus industrials i locals comercials .


Necessiten una connexió fixa a una xarxa d'aigua exclusiva per fer serveis contra incendis. Els Bies es troben sempre senyalitzats i amb la seva etiqueta de manteniment ben visible, sempre al seu interior per conservar-la i escrita amb retolador permanent. Sempre es trobarà senyalitzada i clar de qualsevol obstacle.


BIES-45

La seva mànega és de 45 mil·límetres plana quan es troba buida d'aigua, quedant plegada totalment, cal desenrotllar-la del tot per poder-la fer servir. Una de les puntes es connecta a la vàlvula i l'altra a una llança graduable. La seva porta pot ser de metall o envidriada, encara que aquesta última és cada vegada menys habitual ja que representa un perill en ser utilitzada perquè cal trencar el vidre per fer servir el bie.


BIES-25

La seva mànega és de 25 mil·límetres rodona i semirígida, no cal que estigui desplegada íntegrament per poder treure aigua, només desenrotllant el que es necessiti ja que podem obrir la vàlvula i l'aigua passarà per la mànega.

>

A l'interior hi ha:

- Una mànega penjada i ben enrotllada en una devanadora.

- Una vàlvula de tall.

- Una llança graduable.

- Un manòmetre que indica l'estat de la pressió a la xarxa (escala de 0 a 16 mínim)


Instal·lació

- A menys de 5 metres de les sortides de cada sector dincendis

- A menys de 50 metres de la BIE més propera, resguardant tot el sector.

- El centre de la BIE, màxim, a 1,5 metres del nivell del terra

- La xarxa de canonades haurà de proporcionar durant una hora, una pressió dinàmica mínima de 2 bar a la llança.


Manteniment


Cada tres mesos: Comprovar la senyalització i lliure accés. Netejar els elements i greixatge de les frontisses i tancaments.


Cada any: Comprovar els components, estanquitat del conjunt, assaig de la mànega i comprovació del manòmetre.


Cada cinc anys: Prova hidrostàtica de la mànega a 15 kg/cm2


Utilització

- Obrir la porta

- Obrir la vàlvula o clau de pas d'aigua

- Desenrotllar la mànega

- Immobilitzar la llança-broquet i dirigir el raig a la base del foc.


⇠ TORNAR

Boques d'incendis o BIES
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat