ESP

Detecció d'incendis


CONCEPTES BÀSICS DELS SISTEMES DE DETECCIÓ D'INCENDIS


QUÈ ÉS UN SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS?


Els sistemes de detecció d'incendis són dispositius que quan es detectin condició d'incendi comuniquen a una Central de Control perquè es puguin prendre les mesures per a la seva extinció i control de forma ràpida i fiable.


L'actuació sobre l'incendi comença a partir de la detecció


Poden ser automàtics, manuals o una combinació:


Els sistemes de detecció d'incendis manuals són aquells en què la detecció de l'incendi la fa una persona que amb un dispositiu manual comunica l'alarma a la Central de Control perquè la gestioni. Els més comuns són polsadors d'incendis.


Els sistemes de detecció automàtica d'incendis són aquells en què la detecció de l'incendi la fa un dispositiu sense intervenció humana i permanent, mesuren una variable física associada a l'inici de l'incendi i la comunica a la Central de Control que gestiona l'estat d'alarma.


PRINCIPALS COMPONENTS


Central d'Incendis: Consisteix en central de control que rep el senyal dels dispositius de detecció i pren les decisions que correspon en funció de la programació que ha establert.


Detectors automàtics: Són els dispositius que permeten detectar automàticament si es produeix un incendi. Poden ser de molts tipus, encara que els més comuns són:


+ Detectors tèrmics: Detecten quan la temperatura sobrepassa un valor determinat.


+ Detectors de fum: Detecten el fum amb l'absorció o difusió de la llum.


+ Detectors termovelocimètrics: Detecten un augment ràpid de temperatura.


+ Altres: Hi ha altres tipus de detectors com els detectors d'espurna, flama, etc.


Cable sensor: És un dispositiu de detecció automàtica consistent en un cable trenat que es troba cobert per un polímer resistent a la calor que quan arriba a certa temperatura es trenca i contactar amb els conductors que produeixen la alarma. Està pensat per a túnels, maquinària, magatzems, quadres elèctrics...


Polsadors manuals: Consisteix en dispositius de detecció manual que s'ubiquen per ser premuts per una persona quan es coneix un incendi.


Sistemes de senyalització d'alarma Són dispositius que es posen per informar totes les persones que estan en perill que es produeix una alarma. Poden ser:


+ Senyalització acústica (Campanes i Sirenes): Emet un so que poden sentir per les persones implicades.


+ Senyalització òptica: Quan no es pot fer una senyalització acústica pel soroll ambient, es posa una senyalització òptica amb dispositius que generen una llum intermitent.


TIPS DE SISTEMES DE DETECCIÓ D'INCENDIS


Els 2 principals sistemes de detecció d'incendis:


Sistemes convencionals Són aquells en què els dispositius de detecció s'agrupen en zones d'incendi de manera que es pot identificar quina és aquella en què s'està produint un incendi. Es posen en instal·lacions petites i mitjanes on es pugui localitzar fàcilment l'incendi.


Sistemes analògics. Són aquells on es pot identificar quin dispositiu en particular és el que ha produït l'alarma. Es fan servir en instal·lacions mitjanes i grans, on és molt més important trobar ràpid on es produeix l'incendi.


⇠ TORNAR

Detecció d'incendis
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat