ESP

Empresa manteniment contra incendis


ALGUNS CONSELLS PER SABER IDENTIFICAR UN SERVEI CORRECTE DE LA SEVA EMPRESA MANTENIDORA


Al nostre sector, cada dia, veiem treballs de manteniment que no compleixen la normativa exigida. La forta competència de preus fa que aquest treball es realitzi amb allò bàsic, tenint contentes ambdues parts, una per haver cobrat sense treballar o fent-ho de forma incompleta i altres per tenir el preu més baix del mercat sense saber que no val de res perquè paguen per un manteniment que no és real. Pot ser que el sistema contraincendis no funcioni quan calgui.


Passa perquè no cap organisme competent que vigili el compliment de la llei d'empreses mantenidores – instal·ladores.


1r Consells sobre el Manteniment d'Extintors


Tots els extintors s'han de retirar cada 5 anys, cosa que és una prova de pressió que se li fa al casc i es requereix l'obertura de l'extintor.


▶︎ Com a garantia que l'extintor s'ha obert s'hi ha de posar un collarí,


▶︎ A l'etiqueta de manteniment ha de constar que l'extintor s'ha retirat,


▶︎ A la placa d'indústria de l'extintor ha d'aparèixer l'any en què s'ha retirat.


2on Consells sobre els Extintors a Dipòsit


Quan es retira de la instal·lació del client algun extintor per ser revisat, n'ha de deixar algun en dipòsit per cobrir les necessitats de la instal·lació. Els extintors en dipòsit han de ser revisats per l'empresa mantenidora amb la mateixa exigència que els extintors dels seus clients.


▶︎ Han d'estar al dia pel que fa a revisions, retimbrats, etc...


▶︎ Han de tenir els seus collarets i etiquetes de manteniment on apareix informació sobre les proves realitzades,


▶︎ Han de tenir tots els recanvis necessaris (mànega, manetes, manòmetre, etc...)


▶︎ Han de ser adequats al tipus de risc d'incendi de la instal·lació.


3r Consells sobre el Manteniment de Boques d'Incendi Equipades, Mànegues i Grups de Pressió


Per poder fer la revisió d'una mànega cal desenvolupar-la i estendre-la.


L'empresa mantenidora ha de col·locar a la BIE una etiqueta de manteniment en què amb informació relativa a la revisió efectuada.


A l'etiqueta de la BIE també ha d'aparèixer informació relativa al retimbrat (especificar la prova i l'any) realitzat.


Alguns grups contraincendis no funcionen, i és una cosa que no s'ha de passar per alt.


4t Consells sobre el Manteniment de Sistemes de Detecció d'Incendis


D'acord amb la normativa vigent, quan es revisa anualment un sistema de detecció d'incendis ha de comprovar-se el funcionament de tots els elements que componen la instal·lació (central, detectors, etc.). .). Cal acompanyar el personal de l'empresa mantenidora per veure que fa la feina com cal.


⇠ TORNAR

Empresa manteniment contra incendis
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat