ESP

Extintor de CO2


Els extintors de CO2 o neu carbònica s'usen habitualment per a focs quan hi ha presència de corrent elèctric i de classe B, de líquids, però la seva utilització i aplicacions és més gran per les propietats del diòxid de carboni .


Per les seves propietats, són bones per a la extinció d'incendis. El diòxid de carboni és un gas no combustible que no presenta reaccions químiques amb altres substàncies, cosa que és bona per utilitzar en diversos tipus d'incendis. A més, el CO2 es pot comprimir per posar als extintors sense cap altre producte per descarregar.


El principal benefici dels extintors de CO2 és que no condueixen l'electricitat i són idonis per als incendis on hi ha risc de corrent elèctric.


Què passa en disparar-lo?


En descarregar un extintor de CO2, s'aprecia una mica com un núvol blanc, ja que el diòxid de carboni està comprimit dins de l'extintor i en descarregar es produeix fred. El fred fa que hi hagi partícules de gel sec dóna lloc a una condensació generant aigua.


Però té riscos


El CO2 consisteix en un gas tòxic per a l'ésser humà, una concentració més gran del 9% de CO2 a l'aire pot provocar inconsciència. En un incendi cal tenir en compte que el foc consumeix oxigen i es pot donar lloc a una ràpida asfíxia. Per això, cal tenir especial cura a l'hora d'utilitzar aquests extintors a llocs tancats. Abans de fer-los servir, han de sortir totes les persones, i la persona que s'encarregui extingir el foc, buidar ràpidament l'extintor i marxar del lloc.


En instal·lacions fixes contra incendis, si el lloc de la instal·lació és un lloc on hi pot haver presència humana, és convenient una instal·lació de FM 200 en lloc de CO2.


Què és el que fa en realitat el CO2


Perquè no passi un incendi, cal trencar el triangle del foc. El CO2 desplaça amb rapidesa l'oxigen, traient així el comburent del triangle i aconseguint l'extinció de l'incendi.


Un altre factor que afavoreix l'extinció és efecte de refredament, ja que en descarregar la temperatura de descàrrega és de -79ºC refredant la zona afectada i extingint l'incendi trencant l'energia d'activació.


Es recomanen per a...


Focs de tipus A (en materials sòlids) amb poca efectivitat si el foc no és superficial.


Apte focs de tipus B(Líquids). Els extintors de CO2 aconsegueixen refredar el combustible i asfixiar-lo.


Per no produir danys en equips electrònics i altres materials. Si el dany que es pot provocar amb un extintor convencional a un equip o material és alt, es recomana l'ús d'extintors de CO2, ja que no fan malbé cap tipus de material en tractar-se d'un gas.


On hi ha risc elèctric: Ja que no transmeten l'electricitat són aptes per apagar focs on hi pugui haver corrent elèctric i no es pot fer servir aigua, escuma o altres elements.


⇠ TORNAR

Extintor de CO2
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat