ESP

Manteniment de sistemes contra incendis


Si ja té un equip de protecció contra incendis, la seva responsabilitat com a amo és fer un manteniment òptim del seu equip. Els extintors no són només objectes que estan relegats a un racó, ni les alarmes de monòxid de carboni poden ser abandonades. És important per al manteniment de sistemes contra incendis parlar amb professionals per comprovar que els sistemes estan en perfectes condicions per si poden arribar a fer falta.


Cada sistema antiincendis necessita cert manteniment diferent.


En el cas dels extintors cada país compta amb les diferents directrius, però una revisió bàsica es basa a comprovar que funciona correctament, que el pes i la pressió són els adequats i que el recipient no té possibles signes de corrosió. Una revisió més completa inclouria una comprovació de l'agent extintor: aigua, pols, escumogen, etc.


Les comprovacions més bàsiques s'han de fer tres mesos i les obligatòries per llei s'han de fer un cop l'any. Cada 5 anys es farà una prova hidrostàtica a l'envàs per comprovar que no compta deformitats i suporta la pressió a què se sotmet. Per a les alarmes de fum passa el mateix que amb els extintors, cal una atenció diferent segons el tipus. Per exemple, les que detecten fum a través de la seva visibilitat i temperatura s'han de netejar de forma periòdica perquè no acumulin pols i produeixin falses alarmes. Cal canviar la bateria segons especifiqueu el fabricant de cada alarma.


La majoria de les Instal·lacions Anti Incendis són estàtiques, ja que actuen en cas d'Incendi o en proves de manteniment, i per això des de RUVA SEGURETAT hem apostat des dels seus orígens per manteniments rigorosos.


Fem el manteniment de qualsevol sistema de protecció contra incendis.


⇠ TORNAR

Manteniment de sistemes contra incendis
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat