ESP

Manteniment d'extintors a Badalona


El manteniment dels equips per controlar els extintors sempre s'ha prestat confusió i desinformació a empreses que estan obligades a dur a terme una regulació i un manteniment als seus extintors a Badalona.


La normativa de manteniment dels equips contra incendis és la denominada “UNE 23120 Revisió de la norma UNE: Manteniment d'Extintors d'Incendis” de l'any 2009. Tot i així, tota mena de normativa reguladora és complicada de llegir, per la qual cosa farem un petit resum.


ELS PUNTS QUE S'HAN DE TENIR EN COMPTE PER AL MANTENIMENT DELS EXTINTORS A BADALONA


El primer que cal tenir en compte és que un extintor té una vida útil de màxim 20 anys, després dels quals s'ha de substituir. L'extintor ha de seguir una sèrie de revisions i manteniment que indiqui la normativa actual vigent, que són sobretot manteniment anual i retirat cada cinc anys per part d'empresa autoritzada i certificada.


Manteniment d'extintors a Badalona


Els 10 elements a tenir en compte són:


1. Ubicació, visibilitat i adequació. Comprovar que els extintors es trobin col·locats al seu lloc corresponent, són fàcilment accessibles, estan adequadament senyalitzats i amb visibilitat adequada, tenen les instruccions del seu funcionament visibles i és el model adequat al possible risc que busquen protegir. Tot això és obligatori en extintors de pressió permanent* i de diòxid de carboni.


2. Seguretat: verificar que l'extintor no s'ha fet servir a través del seu precinte. És obligatori en extintors de pressió permanent i de CO2.


3. Control i verificació de la pressió així com el vostre indicador: Provar l'indicador de pressió, si funciona correctament o indica els baròmetres correctes. És obligatori en extintors de pressió permanent.


4. El seu exterior: Comprovar l'estat de l'extintor i la vàlvula per conèixer de possibles corrosions o abonyegaments i esquerdes i si hi ha danys que poguessin posar en risc la seguretat quan es faci servir. Obligatori en extintors de diòxid de carboni i de pressió permanent.


5. El seu pes: L'Extintor ha de ser pesat, sent indicat pel fabricant. És obligatori per a extintors de CO2.


6. Broquet i mànega: s'haurà de verificar que la mànega i el filtre de descàrrega es troba en bon estat: no estan obstruïdes, esquerdades o desgastades. Si el seu estat no fos òptim, s'haurien de reemplaçar per unes de noves. És obligatori en extintors de pressió permanent i de CO2.


7. Manual d'ús: comprovar que s'identifiquin i puguin llegir amb claredat les instruccions de funcionament. És obligatori en extintors de pressió permanent i de CO2.


8. Obertura: Si succeeixen una o dues de les incidències de les descrites abans, cal obrir l'extintor amb les operacions que haureu de consultar a una empresa certificada. És obligatori en extintors de pressió permanent i de CO2.


9. Etiqueta de Manteniment: per demostrar que es revisen els aparells cal emplenar l'etiqueta de manteniment de forma específica. Obligatori en extintors de pressió permanent i de CO2.


10. Certificat i Registre: S'haurà d'expedir un certificat i registrar la revisió al lloc corresponent. És obligatori en extintors de pressió permanent i de CO2.


El Manteniment d'extintors a Badalona és clau en el control de riscos laborals i per tant cal saber la seva normativa a aplicar, és clau per garantir la seguretat de l'empresa davant de qualsevol inconvenient, així com a possibles auditories.


RUVA SEGURETAT és una empresa especialitzada en comercialitzar i fer Manteniment d'extintors a Badalona, així com proporcionar tots els serveis que necessita aquest instrumental. A més, és una empresa autoritzada per la Generalitat i moltes altres certificacions regulades. Pots consultar tots els serveis sobre el manteniment d'extintors


* Extintors d'aigua, d'aigua amb additius i columna i pols.


⇠ TORNAR

Manteniment d'extintors a Badalona
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat