ESP

Punts a seguir per fer un bon manteniment dels extintors


En moltes empreses, disposen d'extintors ja que a causa de la seva activitat estan obligats a disposar d'aquest tipus de sistemes de prevenció contra incendis, però en la majoria dels casos es desconeix quina normativa és actualment vigent i com fer-ne el manteniment.


Existeix la normativa UNE 23120 de manteniment d'extintors d'incendis, la qual regula tot allò relacionat amb els sistemes de sufocació dels mateixos i concretament sobre els extintors.


Per realitzar la gestió del manteniment dels elements contra incendis cal tenir en compte que un extintor té una vida útil de 20 anys durant els quals cal fer un seguiment i manteniment per garantir que funcionarà correctament en cas d'haver de ser utilitzat. Un cop passats els 20 anys, els extintors han de ser substituïts per altres que compleixin amb la normativa vigent i que rebin la certificació corresponent d'una empresa, que també està registrada i compleix amb els registres industrials que l'acreditin com a empresa autoritzada per a el manteniment i instal·lació dels sistemes contra incendis.


Per a la realització del manteniment és important tenir en compte 10 punts:


  • - Localització, adequació i visibilitat: és important garantir que es troben al lloc adequat, que són de fàcil accés i estan correctament senyalitzats. A més, és important que sigui el model correcte al possible risc a protegir.
  • - Seguretat: Assegureu-vos que l'extintor no ha estat utilitzat i que el vostre precinte està intacte.
  • Verificació de la pressió i del vostre indicador: Comproveu que l'indicador està correctament i que els baròmetres indiquen la pressió adequada.
  • - Exterior de l'extintor: Verifiqueu que tot l'extintor es troba en perfectes condicions.
  • - Pes de l'extintor: L'extintor haurà de tenir el pes indicat pel fabricant.
  • - Mànega i filtre: Cal verificar que la mànega i el filtre es troben en perfectes condicions (no estan esquerdades, desgastades o obstruïdes) i en cas necessari, substituir-les per unes de noves.
  • - Manual d'ús: Que siguin identificables fàcilment i que es llegeixin amb total claredat.
  • - Obertura: si es compleix alguna de les incidències anteriors cal fer-ne l'obertura consultant-lo amb una empresa certificada.
  • - Etiqueta de manteniment: cal emplenar-la cada vegada que es realitza una tasca de manteniment específica.
  • - Certificat i registre: per garantir el bon manteniment dels extintors cal fer el certificat i registre corresponent.

Seguint aquests elements és possible garantir el bon funcionament i ús dels sistemes antiincendis existents. El més recomanable, per això, és sempre acudir a professionals del sector com és el cas de Ruva Seguridad.


⇠ TORNAR

Punts a seguir per fer un bon manteniment dels extintors
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat