ESP

Manteniment sistemes contra incendis


Si finalment ha adquirit un equip de protecció contra incendis, ara té la responsabilitat com a amo de fer un manteniment òptim del seu equip. Els extintors no són només objectes que queden relegats a un racó, ni les alarmes de monòxid de carboni es poden abandonar. És molt important per al manteniment de sistemes contra incendis, acudir a professionals per assegurar-se que aquests sistemes estan en perfectes condicions per si un dia cal fer-ne ús.


Cada sistema contra incendi necessita un manteniment diferent. Aquests són alguns consells per als sistemes més convencionals:


En el cas dels extintors, cada país té unes directrius diferents, però una revisió bàsica consistiria a comprovar que funciona adequadament, que el pes, la pressió són els adequats i que el recipient no presenta possibles signes de corrosió. Una revisió més estesa inclouria una comprovació de l'agent extintor: pols, aigua escumogen, etc.


Les comprovacions més bàsiques s'han de fer cada tres mesos i les obligatòries per llei s'han de fer un cop l'any. Cada cinc anys cal fer una prova hidrostàtica a l'envàs per comprovar i assegurar-se que no té deformitats i suportarà la pressió a què està sotmès. Per a les alarmes de fum passa el mateix que amb els extintors, cal una atenció diferent segons el tipus. Per exemple, les que detecten fum a través de la seva visibilitat i temperatura cal netejar-les de forma periòdica perquè no acumulin pols i donin falses alarmes. Així mateix cal canviar la bateria conforme especifiqueu el fabricant de cada alarma.


Un dels pilars de la nostra companyia és el Departament de manteniment


La majoria de les Instal·lacions Contra Incendis són estàtiques, ja que només actuen en cas d'Incendi o en les proves de manteniment, per això des de RUVA SEGURETAT s'ha apostat des dels seus orígens per rigorosos manteniments


Mantenim qualsevol sistema de protecció contra incendis.


Manteniment sistemes contra incendis

⇠ TORNAR

Manteniment sistemes contra incendis
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat