ESP

Procediment de fabricació d´un extintor


Durant la fabricació d'un extintor és important tenir en compte que compleixen els requisits de seguretat que estableix la normativa legal vigent, ja que són elements que requereixen complir certes mesures de seguretat per garantir que actuen correctament en cas necessari de tenir que sufocar un incendi.


Durant el procés de fabricació d'un extintor hi ha tres passos en què s'ha d'actuar correctament i realitzar la revisió posterior del treball realitzat com a garantia que funciona correctament i podrà ser utilitzat amb la finalitat real, la de garantir l'extinció d'un incendi si calgués.


Quan es comença a fabricar un extintor un dels elements que cal realitzar simultàniament són les soldadures del casquet-casc superior i del casc superior-casc interior. Aquestes parts es fan conjuntament per garantir l'acabat correcte de la soldadura i la garantia de poder fer els passos següents amb totes les garanties de seguretat.


Un cop realitzat el procés de soldadura es realitza una prova de la resistència amb les anomenades proves destructives. Aquestes proves es realitzessin petits percentatges dels lots fabricats segons el model. D'aquesta manera es comprova la pressió a què es pot trencar i que compleixen amb la normativa i les dades proporcionades per la norma UNE-EN 3-6.


Finalment una vegada s'ha desgreixat i pintat l'extintor, es procedeix a la realització de l'emplenament amb pols per finalment realitzar la inclusió del capçal i l'etiqueta que correspongui per al seu posterior registre, així com seguiment del manteniment, garantint , així, un ús correcte de tots els elements que el componen.


En definitiva, a l'hora de realitzar la fabricació d'un extintor, el més important és que compleixi amb la certificació i normativa legal vigent, així com que l'empresa que en fa la fabricació compleix els requisits legals i de registre pertinents .


⇠ TORNAR

Procediment de fabricació d´un extintor
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat