ESP

Productes contra incendis a Barcelona


QUE ÉS UN INCENDI


Un incendi és el resultat d'una reacció química en què intervenen els elements següents:


Una matèria combustible (ex. sòlids, líquids o gasos), un comburent, normalment l'oxigen de l'aire, i la calor suficient, o font d'ignició, que aporti l'energia necessària per activar la reacció química.


Un incendi es desenvoluparà sempre que coexisteixin alhora tots i cadascun dels elements anteriors. Per tant, l'incendi no s'iniciarà si hi falta algun element; o s'extingirà quan s'elimini qualsevol d'ells.


COM ES DESENVOLUPA UN INCENDI


Un incendi té un desenvolupament diferent segons sigui la matèria combustible: sòlids, líquids o gasos.


En un combustible sòlid es donen les etapes següents:


Una etapa d'incubació per oxidació espontània o escalfament, en què la temperatura és baixa, que es caracteritza per l'emissió en petita quantitat de vapors i fums (partícules invisibles) donant lloc a l'olor de cremat. Aquesta etapa pot durar dies, setmanes o anys (un arbre de Sequoia a Califòrnia, al tronc del qual una persona va fer un cigarret arrestat, va estar en aquesta etapa durant tres anys).


La segona etapa es caracteritza per l'emissió en gran quantitat de fum visible. La temperatura continua sent baixa.


A la tercera etapa apareixen les flames i es genera una gran quantitat de fum i gasos tòxics. Hi augmenta bruscament la temperatura.


En un combustible líquid les etapes són les següents:


Una etapa d'incubació per escalfament que es caracteritza pel despreniment de vapors a partir del moment en què el líquid té una temperatura d'inflamació superior o igual a la temperatura ambient.


A la segona etapa apareixen les flames que es propaguen ràpidament per tota la superfície del líquid a causa de l'elevada temperatura d'aquest i del contacte amb l'aire.


En un combustible gasós:


La presència d'una font d'ignició suficient inflama instantàniament tota la massa de gas present i pot arribar a produir detonacions i explosions.


Productes contra incendis a Barcelona


PERILLS PER A LES PERSONES AFECTADES PER UN INCENDI


Els principals perills per a les persones afectades per un incendi són: el fum, els gasos tòxics que el componen, la insuficiència d'oxigen, la calor, les cremades i el pànic.


El fum juntament amb els gasos tòxics que el componen causa el nombre més gran de víctimes mortals en els incendis. Aquestes víctimes en un primer moment no han pogut trobar una sortida per causa del fum i després el monòxid de carboni els ha enverinat o la manca d'oxigen asfixiat.


Entre els gasos que es desprenen els més tòxics són tres: monòxid de carboni, àcid cianhídric i àcid clorhídric. Aquests dos últims provenen dels materials que contenen nitrogen i clor en la composició.


QUE FER EN CAS D'INCENDI


Com a mesura preventiva, sempre s'haurà de conèixer:


Les possibles vies d'escapament, i la ubicació dels mitjans disponibles per poder apagar el foc.


Si es tracta d'extintors portàtils se n'haurà de conèixer la ubicació i el mode d'ocupació.


Davant d'un incendi caldrà seguir els consells de seguretat següents:


Avisar el telèfon d'emergències 112 indicant:


* QUI informa

* QUE passa

* ON passa


Tallar el corrent elèctric i l'entrada de gas.

Si és possible, retirar els productes combustibles o inflamables propers al foc.

Intentar apagar el foc només si és petit i es pot controlar.

Si es decideix apagar el foc, s'haurà de situar entre el foc i la via d'escapament.


No utilitzar aigua:

* Quan aquesta pugui assolir instal·lacions elèctriques.

* Quan l'incendi sigui de líquids inflamables (oli, gasolina, etc...)


Si no es pot apagar el foc, no córrer riscos inútils, buscar un lloc segur i abandonar la zona.


En abandonar el lloc incendiat:

* Tancar les portes en sortir,

* Gatejar si hi hagués fum,

* No empènyer altres afectats.


No utilitzar els ascensors com a via d'evacuació.


No aturar-se fins a situar-se prou lluny del lloc del sinistre i no entorpir la sortida d'altres possibles persones afectades.


Si l'escala és plena de fum mantenir-se a la vivenda.


En cas de no poder abandonar la vivenda pel foc:


* Tancar-se en una habitació,

* Tapar les ranures de la porta, preferiblement amb draps mullats per evitar que entri el fum,

* Intentar fer-se veure per la ventada.


Si s'incendia la roba, no córrer. Estirar-se a terra i rodar sobre si mateix.


Igualment, si s'observa algú a qui se li ha arrestat la roba, estendre'l a terra i cobrir-lo amb una manta o similar gran i prémer fins a extingir les flames.


Si s'incendia el cabell, cal tapar el cap amb un drap humit.


Davant qualsevol emergència, trucar al 112


⇠ TORNAR

Productes contra incendis a Barcelona
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat