ESP

Quin extintor triar


Els tipus de focs poden ser:


Classe A – Focs sòlids, com és el cas de fustes, plàstic, carbó, etc

Classe B – Focs líquids, com és el cas de benzina, dissolvents, pintures, etc

Classe C – Focs de gasos, com és el cas de butà, propà, gas natural, etc

Classe D – Focs de metalls especials, com ara sodi, magnesi, potassi, etc


Sabint el tipus de foc, seleccionem el mètode d'extinció més indicat, amb les consideracions següents:


- Si teniu eficàcia contra els riscos específics presents.

- Que sigui fàcil de manejar.

- El manteniment requerit.

- El potencial usuari de l'extintor no ha de sortir lesionat per haver seleccionat un extintor equivocat.


Abans d'escollir els extintors cal tenir en compte el personal que l'utilitzarà. Conéixer la capacitat física, reaccions en estat de tensió i entrenament anterior. Per evitar probabilitats d'error en cas d'emergència.


Un extintor per a cada tipus d'incendi, tenint en compte si és molt adequat, adequat i acceptable:


Extintor d'AIGUA: Polvoritzada o de raig, satura el material, refrigera i impedeix la reignició. No utilitzar-lo per a materials elèctrics.

Aigua polvoritzada: molt indicat per a classe A, acceptable a classe B

Aigua a raig: adequat a classe A


Extintor de CO2: En focs petita importància, immediatament després de l'aigua. No és conductor, no deteriora ni deixa residus.


Pols ABC convencional: molt adequat en focs de classe B, adequat en focs classe C


Pols ABC polivalent: adequat en focs de classe A, B i C


Pols específics metalls: adequat en focs de classe D

Escuma física: adequat en focs classe A i B

Anhídrid carbònic: acceptable per a focs classe A i B

Hidrocarburs halogenats: acceptable per a focs classe A, adequat en focs classe B

* Si hi ha tensió elèctrica no s'accepten com a agents extintors l'aigua a raig ni escuma.


Una altra classificació seria la que es mostra:


Per a matèries seques (paper, fusta, tela etc.):


Extintor d'AIGUA: A raig o polvoritzada, satura el material, refrigera i evita la reignició.


Extintor de CO2 (1): Per foc de petita importància. S'ha de fer servir immediatament després de l'aigua.


Extintor d'ESCUMA: Humiteja la matèria inflamada.

Extintor de POLS SEC: En focs de petita importància. S'empra immediatament després de l'aigua.


Líquids inflamables (gasolina, olis, pintura, etc.):


Extintor d'AIGUA: Amb els líquids menors i volàtils

Aigua polvoritzada amb la resta.

Extintor de CO2 (1): Sofoca i refrigera. És més indicat el seu ús a locals tancats.

Extintor d'ESCUMA: Cobreix el foc i impedeix la combustió.

Extintor de POLS SEC

Per material elèctric (motors, quadres, transformadors):


Extintor d'AIGUA: NO USAR-HO

Extintor de CO2 (1): No és conductor, no deixa residus i no deteriora.

Extintor de POLS SEC: No és conductor ni deixa residus.


Extintor d'ESCUMA: NO UTILITZAR-LO. L'aigua que conté pot ser conductora.


(1)  La concentració màxima de diòxid de carboni a l'aire que un ésser humà pot suportar sense patir efectes perjudicials és del 6%, si s'arriba al 9% la persona podria quedar inconscient a poc temps. Per aquest motiu hem de tenir una cura especial quan utilitzem un extintor de CO2 en un espai tancat, ja que les concentracions d'aquest gas podrien augmentar perillosament, això unit a la manca d'oxigen que ha estat consumit pel foc podria provocar-nos asfíxia.

>

⇠ TORNAR

Quin extintor triar
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat