ESP

Revision de boques d'incendis Bies a Barcelona


Boques d'incendis BIES a Barcelona

S'haurà de fer pel propietari o usuari

S'haurà de fer cada tres mesos (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


S'haurà de comprovar que sigui bona la de l'accessibilitat i la senyalització dels equips contraincendis en aquest cas les Boques d'Incendis. Es comprovarà per inspecció de tots els components de la boca dincendis, procediment a desenvolupar tota la mànega en tota la seva extensió i shaurà de comprovar laccionament del filtre, en cas de ser de diverses posicions del filtre shaurà de comprovar totes les posicions


S'haurà de comprovar, per lectura del manòmetre de la pressió de servei a la instal·lació.


S'haurà de netejar el conjunt i greixar tots els de tancaments i frontisses a la posada de l'armari.


Per una empresa mantenidora autoritzada a Barcelona


S'haurà de fer cada any (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


S'haurà de desmuntar de la mànega i assaig d'aquesta mànega en un lloc adequat


Es comprovarà el correcte funcionament de la llança o filtre en les diferents posicions que pugui tenir i del sistema de tancament.


Es comprovarà l'estanquitat de tots els ràcords i mànega i estat de totes les juntes.


S'haurà de comprovar de la indicació de manòmetre amb un altre que tinguem de referència (patró) acoblat al ràcord de connexió de la mànega.


S'haurà de fer cada 5 anys (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


La mànega ha de ser sotmesa a una pressió de prova de 15 kg/cm. Aquesta prova es podrà fer a la mateixa instal·lació.


Serveis a Barcelona i tot Catalunya


Fem tot tipus de manteniments de Sistemes Contraincendis a Barcelona i tot Catalunya segons el Reial Decret 1942/93 i instruccions del fabricant. Fem Revisions i Retirs de tot tipus d'Extintors, Boques d'Incendis BIES, Detecció d'Incendis convencional o analògica, Sistemes de Monòxid de Carboni i Gasos, Columnes Seques, Hidrants d'incendis, Sistemas d'Extincions, Ruixadors o Splinklers, Cilindres, Llocs , Grup de Bombes. Totes les nostres revisions estan Certificades.


⇠ TORNAR

Revision de boques d'incendis Bies a Barcelona
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat