ESP

Revisió d´extintors a Barcelona


1.- Consells sobre el Manteniment dels Extintors

Tots els extintors s'hauran de retirar cada 5 anys. El retimbre és la prova de pressió que es fa al casc de l'extintor, per tant, caldrà obrir l'extintor.


● Per poder tenir la garantia que s'ha obert l'extintor, l'empresa mantenidora haurà de col·locar al mateix extintor un collaret,


● A l'etiqueta del manteniment, que col·loqués l'empresa mantenidora, hi haurà de constar que l'extintor s'ha retirat


● A la placa d'indústria del mateix extint oa l'etiqueta on ha de figurar tota la informació relacionada amb el retimbre realitzat, hi haurà de figurar l'any o anys en què s'ha reretamat l'extintor


Consells sobre els Extintors que tinguem a Dipòsit


2.- Consells sobre els Extintors que tinguem a Dipòsit

En cas de retirar-se extintors de la instal·lació per revisar-los o retimbrar-los, n'hauran de deixar altres en dipòsit per poder cobrir les necessitats de la instal·lació. Els extintors en dipòsit han de ser revisats per l'empresa mantenidora de la mateixa manera que els extintors dels clients. Per això:


● Hauran d'estar al dia quant a les revisions, retimbrats, etc...


● Hauran de portar les etiquetes i collarins de manteniment reflectint la informació sobre les proves realitzades,


● Hauran de disposar de tots els recanvis necessaris (mànega, manetes, manòmetre, etc...)


● Hauran de ser adequats al tipus de risc d'incendi de la instal·lació (ex. no es pot deixar en dipòsit al client un extintor d'AIGUA en un local on, segons el risc, s'han instal·lat extintors de POLS ABC) .


⇠ TORNAR

Revisió d´extintors a Barcelona
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat