ESP

Sistemes de detecció de monòxid de carboni a Barcelona i Catalunya


Pensats segons la normativa UNE 23 300/84 i en compliment del Codi Tècnic de l'Edificació. Pensats per instal·lar-se en garatges, la seva característica principal és la capacitat de detectar la presència del monòxid de carboni a l'ambient i de mesurar de forma exacta els seus valors de concentració a l'espai, normalment a pàrquings, tallers i túnels. Quan es detecten nivells superiors als 300 ppm, s'activa l'alarma de manera automàtica.


A l'actualitat, la seguretat i el benestar en espais tancats és una prioritat indiscutible. Els sistemes de detecció de monòxid de carboni (CO) i altres gasos tenen un paper crucial en la protecció de la salut i la vida de les persones. Aquests sistemes són essencials tant en entorns residencials com industrials, ja que permeten la detecció primerenca de gasos perillosos i la implementació de mesures preventives i correctives. Pensats segons la normativa UNE 23 300/84 i en compliment del Codi Tècnic de l'Edificació.


Pensats per instal·lar-se en garatges, la seva característica principal és la capacitat de detectar la presència del monòxid de carboni a l'ambient i de mesurar de forma exacta els seus valors de concentració a l'espai, normalment a pàrquings, tallers i túnels. Quan es detecten nivells superiors als 300 ppm, s'activa l'alarma de manera automàtica.


Importància dels Sistemes de Detecció de Gasos


Els sistemes de detecció de gasos són fonamentals per garantir un ambient segur. Aquests sistemes contraincendis monitoren contínuament l'aire a la recerca de nivells perillosos de gasos tòxics, inflamables i asfixiants. En detectar la presència d'aquests gasos, els sistemes poden activar alarmes i altres mesures de seguretat per protegir les persones i les propietats.


Components d'un sistema de detecció de gasos


Sensors: Els sensors són el component principal i s'encarreguen de detectar la presència de gasos específics. Hi ha diferents tipus de sensors, com electroquímics, catalítics i d'infrarojos, cadascun adequat per a diferents tipus de gasos.

Controladors: Els controladors processen els senyals rebuts dels sensors i determinen si els nivells de gas superen els llindars de seguretat. Si es detecten nivells perillosos, els controladors activen alarmes i sistemes de ventilació.

Alarmes: Les alarmes, tant auditives com visuals, alerten les persones a l'àrea afectada sobre la presència de gasos perillosos, permetent una evacuació oportuna i la presa de mesures d'emergència.

Sistemes de Ventilació: En cas de detectar nivells elevats de gasos, els sistemes de ventilació s'activen automàticament per renovar l'aire i reduir la concentració de gasos tòxics.


Tipus de Sistemes de Detecció de Gasos


Sistemes de Detecció Fixa: Aquests sistemes estan instal·lats permanentment en llocs específics i monitoren contínuament l'aire a la recerca de gasos perillosos. Són comuns en entorns industrials, estacionaments subterranis i edificis comercials.

Sistemes de Detecció Portàtils: Aquests dispositius són mòbils i es poden portar a diferents llocs per realitzar mesuraments puntuals. Són ideals per a treballadors que necessiten monitoritzar la presència de gasos a diferents punts d'una instal·lació.


Beneficis d'Implementar Sistemes de Detecció de Gasos


Protecció de la salut: En detectar gasos perillosos a temps, es poden prevenir intoxicacions i danys a la salut de les persones.

Seguretat: La detecció primerenca de gasos inflamables i explosius ajuda a prevenir incendis i explosions.

Tranquil·litat: Comptar amb un sistema de detecció de gasos proporciona tranquil·litat als ocupants d'un edifici, sabent que estan protegits contra amenaces invisibles.


La instal·lació de sistemes de detecció de monòxid de carboni i altres gasos és una inversió crucial per a la seguretat i el benestar en qualsevol entorn tancat. Aquests sistemes no només salven vides en prevenir intoxicacions i accidents, sinó que també asseguren el compliment de normatives i proporcionen un ambient segur i saludable per a tothom. Si encara no comptes amb un especialista en Sistemes de Seguretat i un sistema de detecció de gasos a casa teva o lloc de treball, és moment de considerar la seva implementació per garantir un entorn segur i protegit.


⇠ TORNAR

Sistemes de detecció de monòxid de carboni a Barcelona i Catalunya
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme

iso-9001

WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat