ESP

Manteniment d'extintors amb Ruva, sistemes de seguretat


Manteniment d'extintors amb Ruva, sistemes de seguretat

Normatives existents per al manteniment d'extintors


Els extintors estan presents en el nostre dia a dia, ja que són una eina imprescindible per poder sufocar petits incendis a qualsevol ubicació, evitant l'augment de les flames i per tant, sent de gran utilitat per evitar que l'incident pugui causar més desperfectes i ser més perillós per a les persones que es troben al local, oficina o habitatge on es pugui originar.


Per poder utilitzar els matafocs de la manera més correcta, és imprescindible realitzar un manteniment d'extintors seguint la normativa vigent, ja que així aconseguirem mantenir aquests instruments en les millors condicions per poder ser utilitzats sense avís previ i en tota mena de situacions d'emergència en què sigui necessari sufocar un incendi.


Amb la normativa actual vigent, tant els instal·ladors o fabricants, així com els usuaris finals que els han d'utilitzar han de complir una sèrie d'obligacions en què s'identifiquen els períodes de temps, la persona i el tipus de manteniment que cal realitzar per poder mantenir en perfectes condicions els extintors, siguin del tipus que siguin.


Manteniment i revisió d'extintors


Manteniment d'extintors amb Ruva, sistemes de seguretat

Per a la realització del manteniment d'extintors cal complir el procediment del Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, així com la Normativa UNE 23120 de revisió de la norma UNE: empresa d'extintors incendis. En ambdues normatives es detallen tots els elements que cal tenir en compte per a la realització del manteniment per part de l'instal·lador o usuari final o persona gestora del pla contra incendis, així com el manteniment que han de realitzar els fabricants.


Ambdues normatives identifiquen cada quant és necessari realitzar la revisió dels extintors, cada tres mesos, cada any i cada cinc anys, en funció de si es tracta de la persona gestora del sistema de contraincendis, del fabricant del producte o del instal·lador. Així com les accions a realitzar per comprovar-ne l'estat i seguir realitzant el manteniment dels extintors que permetrà utilitzar-los en cas de ser necessari amb total garantia de seguretat.


Si desitja un servei de manteniment o desitja comprar extintores sol·liciteu el vostre pressupost sense cap tipus de compromís.


Reglament sobre el manteniment de sistemes d'extinció d'incendis

Per al correcte ús i que es compleixin totes les garanties de seguretat és obligatori el manteniment i la revisió d'extintors, per ells el Reglament d'Instal·lacions de Protecció d'Incendis estableix una sèrie de taules i indicacions que tant els fabricants com els instal·ladors deuen complir.


Taula 1 - Cada tres mesos les operacions que s'indiquen a continuació s'hauran de realitzar sempre per un mantenidor autoritzat, un instal·lador o per part del personal titular o de l'usuari encarregat de la instal·lació per a contra incendis.


Verificar el bon estat de conservació de l'extintor, així com que estigui perfectament senyalitzat i de còmode accés.

Examinar el funcionament correcte de les assegurances, precintes i indicacions del fabricant

Xequeig del pes i pressió de l'extintor

Comprovació visual de l'estat exterior dels components mecànics com el filtre, mànega i vàlvula.


Taula 2 - En aquest cas, totes les comprovacions i operacions del manteniment dels extintors seran dutes a terme per part del personal del fabricant, instal·lador o mantenidor autoritzat de cadascun dels elements. Només podrà ser revisat per part del personal de l'usuari si aquest disposa de la condició de mantenidor a més de complir els mitjans tècnics requerits.


Anualment s'haurà de fer el manteniment de:


Pes i pressió

Inspecció visual de l'estat del filtre, vàlvules, mànega i resta de parts mecàniques

En el cas dels extintors portàtils de pols amb pressió permanent no serà necessària la seva obertura durant la revisió anual si no s'han trobat prèviament anomalies que puguin justificar-ho.

Si ha calgut l'obertura de l'extintor, l'empresa mantenidora haurà d'especificar que s'ha realitzat aquesta obertura.

Es desestimaran els extintors que continguin desperfectes visibles i que no garanteixin el funcionament i seguretat, així com que no disposin de recanvis originals del mateix.


Cada 5 anys:


Serà obligatori retirar l'extintor segons la ITC-MIE AP.5 del Reglament d'aparells sobre extintors d'incendis


+ Anar Enrere
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme

iso-9001

WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat