ESP

Revisió d'extintors


Revisió d'extintors

La norma UNE 23120 per al manteniment i revisió d'extintors.


La realització d'un correcte manteniment dels instruments utilitzats per a l'extinció de tot tipus d'incendis és molt necessària per garantir-ne el funcionament perfecte en cas de ser necessaris per sufocar un foc. És per això que és de compliment obligat la realització d'una revisió d'extintors per fer-ne el manteniment adequat i permetre que puguin ser utilitzats de la manera correcta davant de qualsevol situació de perill d'incendi amb les màximes garanties en el seu funcionament.


Tots els detalls a realitzar per a la revisió d'extintors es troben recollits a la Norma UNE 23120 de manteniment d'extintors d'incendis de juny de 2011. recullen totes les obligacions i accions a realitzar per a cada tipologia d'extintor per fer el manteniment pertinent als aparells que puguin estar instal·lats a l'espai que ens trobem per poder sufocar un incendi en cas que fos necessari.


Revisió d'extintors: aspectes de la norma UNE


Revisió d'extintors

La norma UNE esmentada recull tots els aspectes que cal tenir en compte per a la realització de la revisió d'extintors:


Programa de manteniment trimestral

Programa de manteniment anual

Recàrrega d'extintors

Proves de pressió

Substitució de components i agents extintors i propel·lents

Mesures addicionals de seguretat contra incendis durant el manteniment

Etiqueta de manteniment i servei

Certificat de manteniment i registre

Vida útil de l'extintor


A més, aquesta normativa recull als seus annexos diferents elements que detallen les taules per a cada tipologia d'extintor i alguns elements específics que permeten fer la revisió d'extintors de la manera més segura, ràpida i eficaç per garantir el seu funcionament segur en cas d'incendi.


Totes les empreses dedicades al manteniment, instal·lació i fabricació d'elements contraincendis, com és el cas de Ruva Seguridad, han de seguir l'anteriorment esmentada norma UNE 23120 per proporcionar als seus clients els extintors amb totes les garanties de seguretat i bon funcionament.


Elements dels extintors a revisar


Localització i visibilitat
És de vital importància que els extintors estiguin ubicats en la seva localització corresponent i que s'hi pugui accedir fàcilment. De la mateixa manera és imprescindible que estiguin correctament senyalitzats, que tingui les instruccions per a ús específic. Obligatori en extintors de diòxid de carboni.

Seguretat
l'extintor no ha d'haver estat utilitzat prèviament a través del seu precinte. Obligatori en extintors de diòxid de carboni i de pressió permanent.

Pressió i indicador
imprescindible fer la revisió que la pressió de l'extintor a través del seu indicador. Per a models de pressió permanent.

Aspecte de l'extintor
revisar que no pateixin abonyegaments, rascades o corrosions tant a l'exterior com a la vàlvula. Per a models de diòxid de carboni i pressió permanent.

Pes
el pes de cada extintor ha de ser exacte a les indicacions de cada fabricant

Mangera i bombeta
verificar que tant la mànega com el filtre no estiguin desgastades, obstruïdes o esquerdades i provoquin el mal funcionament del mateix.

Indicacions d'ús
ha d'entendre's amb claredat i tenir una visió òptima de les instruccions de cada extintor per part del fabricant.

Obertura
serà necessària l'obertura de l'extintor en cas que es presenten algunes de les indicacions anteriors.

Senyal de manteniment
haurà d'anar acompanyat d'una etiqueta de manteniment per verificar, assegurar i garantir que se n'ha fet correctament el manteniment.

Certificat i registre
serà necessària l'expedició d'un certificat i registre pertinent que asseguri que l'extintor s'ha revisat de manera òptima i periòdica.

Si voleu conèixer més detalladament informació i preus dels nostres productes i serveis no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Estarem sempre a la vostra disposició per atendre'l i oferir-vos les millors solucions que millor s'adaptin als vostres requeriments i necessitats.


+ Anar Enrere
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme

iso-9001

WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat