ESP

Com mantenir els teus extintors en condicions òptimes: Consells i millors pràctiques


Els extintors són una part fonamental de qualsevol pla de seguretat contra incendis. Per garantir-ne l'efectivitat en una emergència, és vital que es mantinguin en òptimes condicions. Aquest article ofereix una guia completa sobre com mantenir els teus extintors de manera efectiva, recolzada per estadístiques i estudis rellevants.


La importància del manteniment dels extintors

El manteniment regular dels extintors no només és una pràctica recomanada, sinó que també és un requisit legal a molts països. Segons un informe de la Associació Nacional de Protecció contra Incendis (NFPA) als Estats Units, el 30% dels extintors van fallar en situacions d'emergència a causa d'una manca de manteniment adequat.


Riscs d'extintors en mal estat

Un extintor d'incendis que no funciona correctament pot suposar riscos greus, tant en entorns domèstics com industrials. Alguns dels problemes comuns inclouen:


• Fuites al cilindre.

• Pressió inadequada.

• Obstrucció a les mànegues.

• Manca d'etiquetatge adequat.


Consells per al manteniment regular dels extintors


1. Inspeccions mensuals

Realitzar inspeccions mensuals és un requisit fonamental. Durant aquestes inspeccions, cal verificar els aspectes següents:


• Que l'extintor estigui al seu lloc designat.

• Que sigui visible i accessible.

• Que l'indicador de pressió estigui a la zona operativa.

• Que les mànegues i broquets no estiguin obstruïdes.


2. Manteniment anual

Un cop l'any, és essencial dur a terme un servei més exhaustiu de l'extintor, que ha de ser realitzat per personal capacitat. Aquest manteniment inclou:


• Desmuntatge complet de l'extintor.

• Revisió de cada component individual.

• Reemplaçament de peces desgastades o defectuoses.

• Recàrrega de l'agent extintor si cal.


D'acord amb un estudi realitzat per la Institute of Fire Engineers, els extintors que van passar per un manteniment professional anual van tenir una taxa d'èxit del 98% en situacions d'emergència.


3. Proves de pressió hidrostàtica

A més del manteniment visual i físic, les proves de pressió hidrostàtica són crucials. Aquestes proves s'han de fer cada 5 a 12 anys, segons el tipus d'extintor. Aquest procediment ajuda a garantir que el cilindre pugui gestionar la pressió interna sense fallar.


4. Registre detallat del manteniment

És vital mantenir un registre detallat de totes les inspeccions i manteniments realitzats. Això no és només útil per a finalitats d'auditoria, sinó que també ajuda a identificar patrons de desgast o problemes recurrents.


Millors pràctiques per garantir l'efectivitat


1. Capacitació del personal

Tot el personal d'una instal·lació ha d'estar capacitat adequadament en l'ús d'extintors. La capacitació ha d'incloure:


• Com identificar el tipus d'extintor adequat per a cada tipus de foc.

• Com operar l'extintor de manera segura i efectiva.

• Simulacions pràctiques de situacions d'emergència.


• 2. Ubicació estratègica

Col·locar els extintors en ubicacions estratègiques és crucial per garantir-ne l'accessibilitat en cas d'emergència. Algunes recomanacions inclouen:


• Proximitat a sortides i zones d'alt risc.

• Alçada adequada per facilitar-ne l'ús.

• Senyalització clara i visible.


3. Tipus d'extintors

És vital comptar amb el tipus d'extintor correcte per a cada tipus de foc. Hi ha diversos tipus d'extintors, cadascun dissenyat per combatre diferents classes de foc:


• Classe A: Sòlids combustibles com fusta i paper.

• Classe B: Líquids inflamables com gasolina i oli.

• Classe C: Equips elèctrics.

• Classe D: Metalls combustibles.

• Classe K: Olis i greixos de cuina.


4. Etiquetatge i senyalització

Tots els extintors han d'estar degudament etiquetats i senyalitzats. Les etiquetes han d'incloure informació com ara:


• Data de la darrera inspecció i recàrrega.

• Tipus d'agent extintor.

• Manual d'ús.

• Informació de contacte del proveïdor de manteniment.


Estadístiques i estudis per donar suport a la necessitat de manteniment

Segons la Associació Nacional de Protecció contra Incendis (NFPA), el 96% dels incendis en què es va utilitzar un extintor portàtil van ser controlats amb èxit quan els extintors estaven en bon estat. Aquestes dades subratllen la importància del manteniment regular i adequat per garantir l'eficàcia dels extintors.


Adicionalment, un informe de la Federació Internacional d'Enginyeria de Seguretat (IFSEC) va revelar que les empreses que van fer manteniments regulars van reportar una reducció del 35% en pèrdues materials a causa d'incendis.


Conclusió

El manteniment de extintors és essencial per garantir la seguretat de persones i béns. Seguint les millors pràctiques i realitzant inspeccions i manteniments regulars, pots estar segur que els teus extintors estaran preparats per funcionar en cas d'emergència. Capacitar el personal, ubicar els extintors estratègicament i mantenir un registre detallat són passos crucials per maximitzar l'efectivitat dels dispositius de seguretat contra incendis.


⇠ TORNAR

Com mantenir els teus extintors en condicions òptimes: Consells i millors pràctiques
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat