ESP

Empresa Extintors Barcelona


La instal·lació i el manteniment dels extintors d'incendis s'han de fer seguint l'actual normativa vigent (Reial decret 1942/93, del reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis) per als elements de seguretat.


Els extintors han d'estar col·locats a una alçada visible i accessible. S'han de col·locar sempre en una paret que sigui vertical ia ser dels possibles punts d'evacuació. L'extintor no s'haurà de trobar mai col·locat de manera que la part superior de l'extintor superi els 170 cm d'alçada. És recomanable col·locar els extintors a prop dels possibles punts on puguin existir més possibilitats que s'iniciï un possible foc.


La ubicació dels extintors ha d'estar degudament senyalitzada mitjançant una senyalètica de forma quadrada o rectangular situada a la mateixa paret on està ubicat aquest extintor ia sobre de l'extintor d'incendis. El senyal ha de ser vermell i ha de posar la paraula extintor o un dibuix de l'extintor en color blanc. El color vermell haurà d'ocupar sempre com a mínim el 50% de la senyalètica.


És molt important que els extintors d'incendis estiguin col·locats als llocs accessibles i que estiguin visibles. En què hi hagués un incendi la rapidesa resultés decisiva ja que un petit foc pot en pocs segons convertir-se en un gran incendi que serà difícil de ser controlat.


A banda de la seva correcta senyalització i instal·lació s'haurà de realitzar el manteniment periòdic segons la normativa vigent, els nostres tècnics hauran de verificar-ne el funcionament correcte en cas de necessitat.


El manteniment el podrà fer dues persones diferents, el responsable de l'extintor i l'empresa instal·ladora i mantenidora. El responsable de l'extintor d'incendis ha de fer les comprovacions segons el reglament cada 3 mesos i s'ha de comprovar l'estat de les assegurances, els precintes, la visibilitat, l'accessibilitat, les mànegues i les inscripcions. S'haurà de comprovar també la càrrega dels extintors. S'haurà de comprovar també el bon funcionament de tots els elements mecànics com ara la palanca, la mànega o vàlvules.


L'empresa mantenidora autoritzada haurà de fer les comprovacions com a mínim anualment, haurà de comprovar la pressió i càrrega dels extintors.


Haurà de comprovar també la pressió d'impuls de l'extintor i comprovar les vàlvules, les assegurances i l'estat de les mànegues. Sempre en els manteniments, el responsable de la instal·lació, ha d'emplenar i desar un document acreditatiu de les tasques realitzades i el resultat de les proves.


⇠ TORNAR

Empresa Extintors Barcelona
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat