ESP

Extinció automàtica per gasolineres


Fire-tex-CA: Sistema automàtic i manual d'extinció d'incendis per a focs produïts en abocaments d'hidrocarburs en sortidors de combustible.


◉ Model patentat a l'OEPM amb el número U201330503

◉ Assaig d'eficàcia en un laboratori, centre tecnològic del metall.

◉ Objecte de l'equip és la protecció en llocs de proveïment per a vehicles en estacions amb servei de combustible, davant del risc de vessament de combustible i possible incendi.


Sistema automàtic de detecció i extinció d'incendis incipients deguts a vessaments de carburants en l'ús habitual del sortidor per part de l'usuari, per poder actuar de forma manual i/o automàtica.


Extinció automàtica per gasolineres


El sistema funciona en incendis que es produeixin en zones de proveïment de vehicles en utilitzar el sortidor de combustible.


El sistema pot actuar automàticament per la temperatura o de forma manual i està dissenyat perquè l'agent extintor surti pels dos costats de l'illa on es troba el sortidor de combustible.


El sistema ha estat dissenyat perquè ofereixi una adequada protecció a l'usuari del sortidor en cas que hi hagi vessaments de combustible i en sorgeixi un possible incendi a les zones de proveïment habilitades per a això des de l'aparell sortidor, segons s'indica a les ITC MI-IP03 i MI-IP04.


Plano de instalación de Fire-Tex-ES


AEl equip ha estat assajat al Laboratori Oficial Acreditat per ENAC amb proves d'eficàcia de l'agent extintor davant de foc real basat en hidrocarburs (en focs tipus B) i basant-se protocols de fabricació i disseny de Sistemes Fixos d'Extinció, i s'ha assajat també la seva actuació automàtica per l'elevació de temperatura per sobre de 74 ºC.


⇠ TORNAR

Extinció automàtica per gasolineres
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat