ESP

Hidratants contra incendis


Els hidrants són aparells que es connecten a una xarxa d'abastament d'aigua dedicat a subministrar aigua en cas d'incendi. Es pot dir que són boques d'incendis, ja que són boques en què els serveis d'emergència o els bombers poden connectar les mànegues i els equips d'extinció. Se solen col·locar a l'exterior dels edificis i ben senyalitzats indicant a més el diàmetre nominal, el número de la norma i el nom del fabricant.


Com funcionen els armaris ignífugs?

Els Hidrants estan regits per una sèrie de normes que permeten assegurar que l'equip de bombers o personal que s'ha d'encarregar l'extinció de l'incendi sigui compatible amb els hidrants. Han d'assegurar així mateix un cabal i pressió d'aigua mínim d'1 kg/cm2 durant almenys 2 hores.


Depenent del tipus d'instal·lació contra incendis tenim dos tipus d'hidrants, dels quals podem destacar:


Tipus d'armaris ignifugs

Hidrants de columna seca: els més habituals, ja que la columna seca s'utilitza sobretot en llocs amb risc de gelades. En estar la columna buida d'aigua es poden evitar problemes de congelació i trencament de canonades. Els bombers connecten aigua a la columna seca mitjançant una bomba. Hidrants sota nivell de terra. Es connecten a una xarxa de proveïment que està soterrada. Solen tenir una o dues boques de 100 mm.


Dins d'aquests dos tipus fonamentals hi ha altres subtipus en funció de les instal·lacions contra incendis, que es poden resumir a:


Els tipus d'armaris poden ser:

◉ Casetes

◉ Colzes giratoris

◉ Colzes fixos

◉ Bifurcacions de columna seca

◉ Claus de secció de columna seca

◉ Cofres de sortida columna seca als pisos


⇠ TORNAR

Hidratants contra incendis
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat