ESP

Instal·lació d'extintors


L'extintor ha d'estar col·locat a una alçada visible i accessible. S'ha de col·locar sempre en una paret vertical i si és possible sempre a prop dels punts d'evacuació. L'extintor mai no s'ha de trobar col·locat de manera que la part superior de l'extintor superi els 1,70 metres. És recomanable col·locar extintors a prop dels punts en què hi ha més probabilitats que s'iniciï un foc.


La ubicació de l'extintor ha d'estar correctament senyalitzada mitjançant un senyal quadrat o rectangular situat a la paret a sobre de l'extintor d'incendis. Aquest senyal ha de ser vermell amb la paraula extintor o un dibuix d'un extintor en color blanc. El color vermell ha d'ocupar sempre com a mínim el 50% del senyal.


És molt important que els extintors d'incendis estiguin col·locats en llocs visibles i accessibles. En cas d'incendi, la rapidesa pot resultar decisiva ja que un petit foc es pot convertir en un gran incendi en qüestió de pocs minuts. A banda de la seva correcta instal·lació i senyalització s'ha de fer un manteniment periòdic de l'extintor per verificar-ne el funcionament correcte en cas de necessitat.


El mantenimiento y la revisió d'extintors han de fer-ho dues persones diferents, el titular de l'extintor i l'instal·lador. El titular de l'extintor d'incendis ha de fer les comprovacions cada tres mesos i s'ha de comprovar l'accessibilitat, l'estat de les assegurances, els precintes, les inscripcions i les mànegues. Es comprovarà també la càrrega de l'extintor i de l'ampolla de gas si en portés. També s'ha de comprovar el bon funcionament dels elements mecànics com poden ser les vàlvules, la palanca o la mànega.


L'instal·lador professional autoritzat ha de fer les comprovacions cada any, ha de comprovar la càrrega i pressió de l'extintor així com l'estat de l'agent extintor en el cas d'extintors de pols amb ampolla de pressió.


S'haurà de comprovar també la pressió d'impuls de l'agent extintor i l'estat de la mànega, vàlvules i assegurances.


Sempre a cada manteniment, la persona encarregada, ha d'emplenar i guardar un document acreditatiu de les tasques realitzades i el resultat de les proves.


La instal·lació d'un extintor d'incendis s'ha de fer seguint la normativa vigent (Reial decret 1942/93, reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis) per a aquest tipus d'elements de seguretat.


⇠ TORNAR

Instal·lació d'extintors
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat