ESP

Revisió d'extintors a BCN


Revisió d'extintors, hidrants i sistemes contra incendis a Barcelona. En aquesta empresa prestem serveis de revisió a tota mena d'extintors. Podem fer la revisió de tot tipus d'extintors, des de dispositius manuals fins a unitats amb rodes. Els nostres tècnics fan una inspecció d'acord amb les normes generals d'equips i instal·lacions d'ús industrial a grans edificis, cosa que garantirà que el vostre equip funcioni correctament en tot moment.


Revisió d'extintors, hidrants i sistemes contra incendis a Barcelona. Revisió d´extintors, boques de reg i sistemes d´extinció d´incendis a Barcelona. Revisió de la feina dels bombers a Barcelona.


Per complir les normes tècniques i els reglaments de seguretat, fem una revisió d'extintors, boques d'incendi i sistemes contra incendis a Barcelona. Realitzem qualsevol tipus de feina relacionada amb els requisits de seguretat dels nostres clients.


Revisió d'extintors a Barcelona, ​​revisió i instal·lació d'extintors, hidrants i sistemes contra incendis. Proporcionem tot tipus de cilindres de gas, incloent CO2 o gasos refrigerants.


Revisió d'extintors, hidrants i sistemes d'extinció d'incendis a Barcelona. Avaluació del compliment de la normativa aplicable als sistemes de protecció contra incendis als edificis.


El producte que cal treballar és un extintor d'aigua que forma part del sistema d'extinció d'incendis dins la ciutat de Barcelona. Estem treballant en la revisió d'aquestes unitats a les nostres pròpies instal·lacions utilitzant tots els recursos disponibles per a nosaltres, després, els tornarem al nostre client perquè puguin ser col·locats a les seves estacions, com es mostra en aquestes fotografies.


Oferim tota la gamma de serveis d'extinció d'incendis, incloent-hi: Revisió d'extintors, hidrants i sistemes d'extinció d'incendis.


La revisió d'extintors, boques d'incendi i sistemes contra incendis a Barcelona s'ha de fer d'acord amb la periodicitat establerta per l'organisme tècnic responsable de la instal·lació, l'explotació i el manteniment d'aquestes instal·lacions. Aquestes revisions s'han de fer d'acord amb les del fabricant o les establertes per la normativa tècnica aplicable al moment de la instal·lació del sistema que es revisa.


Revisió d'extintors a Barcelona. Revisió d´hidrants i sistemes contra incendis a Barcelona. Modificació de les canonades de pisa a PVC per canvi dús. Instal·lació de nous sistemes de ruixadors i detectors de fum, purga i rentat de canonades.


Revisió d'extintors, hidrants i sistemes contra incendis a Barcelona.


Revisió d'extintors i hidrants a Barcelona


Catàlegs d'Extintors i Extintors, Reparació i Manteniment. Recàrrega d'extintors, instal·lació, prova i inspecció d'extintors


La revisió d?extintors, hidrants i sistemes contra incendis a Barcelona és una empresa dedicada a la revisió d?equips d?extinció d?incendis. Ofereix serveis de manteniment, reparació i reposició de tota mena d'equips de protecció contra incendis del mercat. Reduïm la freqüència d'aquest tipus d'incidents gràcies a la intervenció dels nostres equips de la manera més eficient possible.


Revisió d'extintors, boques de reg i sistemes contra incendis a Barcelona. Aquest servei consisteix en la comprovació del funcionament correcte de tot tipus d'equips d'extinció, identificant les avaries que es poden produir i instal·lant nous extintors quan sigui necessari. També inclou la reparació o la substitució de boques d'incendi i sistemes contra incendis danyats o que funcionen malament.


El Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament de Barcelona ha realitzat una revisió dels extintors (hidrants), dipòsits de descàrrega i unitats mòbils, per millorar-ne l'eficàcia humana, tècnica i econòmica.


Revisor d'extinció de foc, canonades i sistemes d'emergència a Barcelona.


Protecció contra incendis per a vehicles i edificis (sales de màquines de vehicles, aeroports, fàbriques, tallers); Equips dextinció per aigua nebulitzada; Sistemes mòbils d'extinció d'incendis.


⇠ TORNAR

Revisió d'extintors a BCN
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat