ESP

Seguretat contra incendis a comunitats de veïns a Barcelona


El Codi Tècnic d'Edificació estableix, segons el Reial decret, que els edificis construïts a Espanya a partir del 2006 han de disposar, obligatòriament, de sistemes de seguretat contra incendis. Per als edificis construïts abans d'aquell any no hi ha obligatorietat d'instal·lació de sistemes de seguretat i prevenció d'incendis, però és molt important instal·lar-la amb el pas dels anys.


A la nostra empresa Ruva Seguridad, les comunitats de veïns poden trobar tot allò que necessitin quant a material contra incendis: extintors de carboni, automàtics, portes de seguretat, ruixadors, boques d'incendis, centrals d'alarma o enllumenat d'emergència.


Dins de la normativa de Prevenció i Seguretat contra Incendis a Comunitats de Propietaris destaquen aspectes com l'obligatòria presència, a cada planta de l'edifici, d'extintors portàtils. S'ha de col·locar almenys un extintor portàtil a 15 metres de l'origen d'evacuació i les alarmes de detecció d'incendis són obligatòries quan l'alçada d'evacuació de la comunitat de propietaris sigui superior a 50 metres. A més, els materials utilitzats en revestiment de sostres, terres, parets i elements decoratius han de ser ignífugs.


Hi ha d'haver portes tallafocs a l'accés als edificis, garatges i escales d'emergència, així com un mapa de senyalització i enllumenat de sortides d'emergència.


Les empreses de manteniment d'extintors a Barcelona estem preparades per instal·lar i comprovar periòdicament el funcionament correcte de tots aquests elements que prevenen els incendis.


Les empreses d'extintors a Barcelona han d'estar capacitades per fer, d'acord amb paràmetres legals, la instal·lació i el manteniment de tot tipus d'equips i sistemes de protecció contra incendis.


⇠ TORNAR

Seguretat contra incendis a comunitats de veïns a Barcelona
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat