ESP

Sistema automàtic dextinció dincendis


Complexes instal·lacions pensades per fer front de forma automàtica un incendi en un espai deshabitat. Hi ha diversos sistemes basant-se en el tipus dagent extintor utilitzat.


Extinció automàtica produïda per gasos


És una instal·lació dissenyada a mida tenint en compte les normatives vigents ia l'espai que s'ha de protegir, i normalment són habitacles deshabitats on els equips que existeixen necessiten una extinció especial per minimitzar els danys i evitar que es produeixi una ràpida propagació.

/p>

Tots els sistemes d'extinció automàtica compten amb polsadors manuals on es pot controlar l'atur i el tret de la instal·lació.


L'agent usat per a l'extinció pot ser de tipus diferent, sobre la base del volum de la sala, el tipus de risc que s'ha de protegir i la normativa de disseny. Alguns gasos usats són: FE13, FM200, CO2, HFC125.


Extinció automàtica per aigua: ruixadors


La vostra instal·lació és obligatòria en funció del tipus d'establiment, superfície i nivell de risc.


Sistema, on l'agent usat per a l'extinció és AIGUA distribuïda per mitjà d'una canonada o col·lector i que mitjançant els ramals accedeix als ruixadors que funcionen a una temperatura predeterminada per descarregar aigua sobre la part afectada de l'àrea que cal protegir.


El pas de l'aigua per la vàlvula d'alarma activa una alarma d'incendi. La temperatura de funcionament se selecciona segons la temperatura d'ambient. Només funcionen els ruixadors que són a prop de l'incendi en escalfar-se.


Extinció automàtica sistema proveïment d'aigua


S'instal·len per garantir les quantitats mínimes d'aigua necessàries per al funcionament correcte de la instal·lació.


La UNE 23500 diu que per garantir el cabal i pressió de les instal·lacions contra incendis s'ha d'instal·lar un sistema de bombament compost per Bomba Jockey, dièsel i elèctrica en cas que no fos suficient les pressions i cabal de la xarxa general.


⇠ TORNAR

Sistema automàtic dextinció dincendis
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat