ESP

Són obligatoris els extintors a les comunitats?


La instal·lació d'extintors és obligatòria als edificis inaugurats a partir del 1996, ja hagin estat construïts o rehabilitats després d'aquesta data. (Construïts o rehabilitats).


La NBE-CPI 96 es tracta de la Norma Bàsica d'Edificació, on ve es recull tot el reglament relacionat amb les condicions de protecció davant d'incendis als edificis. Ha estat aprovada per Reial decret 2177 de 4 a l'octubre de 1996.


Els edificis inaugurats abans d'aquell any, no tenen obligació de col·locar extintors, tret que es realitzi una modificació substancial a la comunitat.


Malgrat que no és obligatòria la seva instal·lació en algunes comunitats, és molt aconsellable que es col·loqui perquè pot salvar la vida de les persones i minimitzar l'impacte de les flames a l'edifici.


Una vegada que els propietaris hagin d'instal·lar extintors a zones comuns: escala, cambra de màquines d'ascensors, cambra de comptadors, replans… cal completar les mesures de seguretat amb cartells fluorescents d'indicació, localització i senyalització cap a vies d'evacuació alternatives.


Hi ha cada vegada més edificis d'habitatges amb extintors a les escales. Però, són obligatoris els extintors a les comunitats de propietaris a Barcelona?


⇠ TORNAR

Són obligatoris els extintors a les comunitats?
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat