ESP

Extintors per a embarcacions i vaixells


Extintors per a embarcacions i vaixells

Els extintors per a vaixells o embarcacions, hauran de ser homologats per la Direcció General de la Marina Mercant per a embarcacions d'esbarjo o portaran la marca de timó que estableix el Reial decret 809/1999, de 14 de maig, i estaran sotmesos als manteniments corresponents per part d'una empresa autoritzada per registre integrat industrial a la categoria i especialitat d'extintors d'incendis, i han d'estar proveïts d'una targeta informativa en què consti la data de la darrera revisió i el nom de l'entitat que la va fer.


L'extintor tindrà almenys 2 kg d'agent extintor sempre que compleixi les eficàcies mínimes que s'exigeixen en funció de l'eslora o el motor. L'agent extintor serà pols o d'un altre tipus equivalent que compleixi les eficàcies mínimes exigides.


A més, si la instal·lació elèctrica fos més gran de 50 Volts, caldrà la instal·lació d'un extintor de CO2


En funció de la potència


⇢ Amb potència igual o menor a 150 kw, necessitarem almenys 1 extintor d'Eficàcia 21B.


⇢ Amb potència superior a 150 kw i menor o igual a 300 kw, necessitarem almenys un extintor d'Eficàcia 34B si es tracta d'un motor, o 2 extintors d'Eficàcia 21B si es tracta de dos motors.


⇢ Amb potència superior a 300 kw i menor o igual a 450 kw, necessitarem almenys un extintor d'Eficàcia 55B si es tracta d'un motor, o 2 extintors d'Eficàcia 34B si es tracta de dos motors.


⇢ Amb pontència major a 450 kw i un motor, necessitarem 1 extintor d'Eficàcia 55B i tants extintors com calguin per cobrir la potència del motor per sobre dels 450 kw. És a dir, si el nostre motor fos de 600 kw, instal·laríem un extintor d'Eficàcia 55B més un altre de Eficàcia 21B, seguint els exemples anteriors.


⇢ Amb una potència superior a 450 kw i dos motors, necessitarem 2 extintors d'Eficàcia 55B, un per a cada motor. Si els dos motors tenen una potència inferior a 300 kw cadascun, es poden instal·lar 2 extintors d'Eficàcia 34B, un per a cada motor. A més d'això, tants extintors com calguin per cobrir la diferència de potència total de l'embarcació.


En funció de l'eslora


⇢ Amb cabina tancada i 10 m d'eslora o menor, necessitarem 1 extintor d'almenys Eficàcia 21B.


⇢ Amb cabina o sense, eslora major o igual a 10 metres i menor a 15 metres, haurem d'instal·lar 1 extintor d'almenys Eficàcia 21B.


⇢ Amb cabina o sense, eslora major o igual a 15 metres i menor a 20 metres, haurem d'instal·lar almenys dos extintors d'Eficàcia 21B.


⇢ Amb cabina o sense, eslora major o igual a 20 metres i menor a 24 metres, haurem d'instal·lar almenys tres extintors d'Eficàcia 21B.


⇢ Embarcacions llista 6a (vaixells d'esbarjo destinats a fins lucratius comercials) i amb eslora superior a 10 metres, cal instal·lar un extintor més dels indicats anteriorment segons les característiques.


Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme

iso-9001

WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat